Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2017

CÓ ĐƯỢC ĐÒI LẠI TÀI SẢN ĐÃ TẶNG CHO KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC ĐÒI LẠI TÀI SẢN ĐÃ TẶNG CHO KHÔNG? Cách đây mấy năm, tôi có tặng có vợ chồng con trai tôi một mảnh đất. Nhưng giờ con bội bạc, bất hiếu thì có được đòi lại không? V ợ chồng tôi đều đã ngoài 60, cách đây mấy năm con trai tôi lập gia đình có tặng một mảnh đất khoảng 100m2. Lúc đó, vợ chồng tôi đã làm hợp đồng tặng cho con trai và con dâu, các thủ tục sang tên cũng đã làm xong. Nhưng cả con trai và con dâu tôi ngày càng quá quắt không coi bố mẹ ra gì, thậm chí cũng không có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, mỗi khi ốm đau chúng nó không đoái hoài gì để ông bà tự lo cho nhau. Bây giờ tôi muốn đòi lại miếng đất đã tặng để bán lấy tiền lo liệu cuộc sống vợ chồng trong những năm cuối đời. Tôi có quyền đòi lại không?. Pháp luật Việt Nam có quy định về việc đòi lại tài sản đã tặng cho, tuy nhiên chỉ có thể được đòi lại khi bạn chứng minh được hợp đồng tặng cho tài sản bị vô hiệu. Hợp đồng này có thể bị vô hiệu về hình thức, như không tuân thủ quy định tại Điều 467 B