Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2019

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ Là một trong những Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận, với phong cách chuyên nghiệp, uy tín, trung thực và công bằng; với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật và thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, cùng cơ sở vật chất đủ đáp ứng công việc sẽ cung cấp cho Quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ pháp lý một cách tốt nhất, đảm bảo sự nhanh chóng, thuận tiện, chuẩn xác và an toàn về pháp luật; Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau: 1.  Xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án thuộc thẩm quyền thi hành của Cơ quan thi hành án các cấp tại tỉnh Ninh Thuận theo yêu cầu của Quý khách hàng . - Mức thất nhất: 1.500.000 VNĐ - Mức cao nhất: 50.000.000 VNĐ  Trường hợp phức tạp : giá THEO THỎA THUẬN.              Việc xác minh do các chuyên gia, người có thẩm quyền trong các lĩnh vực liên quan phụ trách.   2.  Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG  năm 2019 Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2019. - Vi bằng số 01/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu Triệu Hớn Lợi. Sở Tư pháp đã đăng ký VB - Vi bằng số 02/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu: Lê Hoàng Khanh. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng  . - Vi bằng số 03/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng - Vi bằng số 04/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng .. - Vi bằng số 05/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu:  Võ thị Ngọc Linh, Sở Tư pháp - Vi bằng số 07/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Đặng Võ Anh Thi, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng - Vi bằng số 09/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Trần Văn Hải    , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký - Vi bằng số 10/2019/VB-TPLPR Người