Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2019

PHẦN 2: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT KHI MUA CĂN HỘ

Thứ sáu, 26/10/2018 Chọn mua căn hộ đã xây dựng hoàn thành là cách để người mua đáp ứng ngay nhu cầu nhà ở và hạn chế các rủi ro pháp lý khi  mua căn hộ hình thành trong tương lai . Tuy rằng, căn hộ đã hoàn thành và có thể chuyển vào ở ngay; nhưng, người mua vẫn cần phân biệt mình đang mua căn hộ thuộc trường hợp nào dưới đây để lưu ý những vấn đề pháp lý tương ứng: Trường hợp thứ nhất: chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao căn hộ và muốn chuyển nhượng lại căn hộ đó Theo quy định tại Điều 26 của  Luật Nhà ở năm 2014 , trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao hoặc nhận đủ tiền thanh toán theo thỏa thuận, Chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn hộ đó cho chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là “GCN”). Chính vì thế, trước khi giao dịch với chủ sở hữu căn hộ, người mua cần xác định xem chủ sở hữu đã được cấp GCN hay chưa. Đây là tiền đề để người mua xác định thủ tục cần thiết đ