Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2020

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LẬP VI BẰNG PHỔ BIẾN

  MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LẬP VI BẰNG PHỔ BIẾN   Hành vi được lập vi bằng ở đây không chỉ là lời hứa, lời trình bày của đối tác được ghi nhận mà cả một  sự kiện, hành vi  của một hoặc nhiều người trong không gian, thơì gian nhất định.   1-Vi bằng giao thông báo: là một dạng vi bằng phổ biến .Thừa phát lại sẽ đi cùng Quý khách hàng hoặc người đại diện của Quý khách hàng để chứng kiến việc giao thông báo, văn bản cần thông báo đến người cần thông báo. Sau đó, toàn bộ sự việc sẽ được mô tả vào trong vi bằng. TẠI SAO PHẢI ĐI GIAO THÔNG BÁO? Bởi vì, trong một số trường hợp, pháp luật quy định bạn phải thông báo, báo trước cho bên đối lập biết về 1 sự việc, 1 hành vi pháp lý mà bạn sẽ thực hiện ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nếu bạn không thực hiện việc thông báo hợp lệ này mà tiến hành các hành vi pháp lý tiếp sau đó, làm thiệt hại cho bên đối lập thì bạn phải bồi thường. Điển hình, Bộ luật dân sự 2015,        – Khoản 2 Điều 428: “ Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải