Chuyển đến nội dung chính

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG  năm 2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.


Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2019.
- Vi bằng số 01/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu Triệu Hớn Lợi. Sở Tư pháp đã đăng ký VB
- Vi bằng số 02/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu: Lê Hoàng Khanh. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng .
- Vi bằng số 03/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 04/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng..
- Vi bằng số 05/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu:  Võ thị Ngọc Linh, Sở Tư pháp
- Vi bằng số 07/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Đặng Võ Anh Thi, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 09/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Trần Văn Hải    , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 10/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Võ Thị Quê     , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng  số 01/01/2020/VB-TPL . Người yêu cầu: NH TPBank TP. HCM, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 02/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: Ngô Văn Hải và O Ngọ, bà Mỹ , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 03/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu:Ngô Văn Hải,làm việc O Trung Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 04/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 05/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 06/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 07/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: Kiều Văn Trung- Long Bính 1, An Hải, Sở Tư pháp vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 08/01/2020/VB-TPL, người yêu cầu:Nguyễn Quốc Hoàng-KP4 Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 09/01/2020/VB-TPL, Người yêu cầu: Phạm Ngọc Long, Đài Sơn, TP.PR-TC, STP đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 10/2020/VB-TPL, Người yêu cầu: Võ Thanh Tùng, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, STP đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 11/2020/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Ông Lê Thân Quốc Hưng và Bà Phạm Thị Linh Giang , Sở Tư Pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.) 
-Vi bằng số 12/2020/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Bà Trần Thị Xạc và ông Ngô Văn Hoài Tâm, Sở Tư  pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.) 
-Vi bằng số 14/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: Ông Nguyễn Kiển Tường, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.)
-Vi bằng số 13/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: Ông Nguyễn Kiển Tường, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.)
-Vi bằng số 16/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: bà Nguyễn Thị Thu Vân-Ninh Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng 

                                                NĂM 2021

-Vi bằng số 01/2021/VB-TPLPR, người yêu cầu: bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên- Quán thẻ 1, Thuận Nam, Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 02/2021/VB-TPLPR ngày 22/02/2021, người yêu cầu: Phan Duy Thắm, Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 03/2021/VB-TPLPR ngày 23/02/2021, người yêu cầu: Lê Anh Trình, địa chỉ: xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 04/2021/VB-TPLPR ngày 03/3/2021, người yêu cầu: Ông Phan văn Tiến và bà Lê thị Diễm Phương- Đà Lạt, Lâm Đồng, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 05/2021/VB-TPLPR ngày 09/3/2021, người Yêu cầu: Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Lê Thị Tý, địa chỉ: TP.  Đà Lạt, Lâm Đồng. Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 06/2021/VB-TPLPR ngày 12/3/2021, người yêu cầu: Nhâm Hồng Hạnh, địa chỉ: Hóc Môn, TP. HCM, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 07/2021/VB-TPLPR ngày 24/4/2021, người yêu cầu: Văn phòng điều hành Nhà máy điện quang mặt trời BIM2 tại Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 08/2021/VB-TPLPR ngày 24/4/2021, người yêu cầu: Quảng Long Thành, địa chỉ: Gia Canh,huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 09/2021/VB-TPLPR ngày 04/5/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Anh Tuấn- TP. HCM, Sở Tư Pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 10/2021/VB-TPLPR ngày 06/5/2021, người yêu cầu: Vũ Trọng Năm- P. 6, TP. Đà Lạt, Sở Tư Pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 11/2021/VB-TPLPR ngày 18/5/2021, người yêu cầu: Trần Trung Tuyến-P. Văn Hải, TP. Phan rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng.
- Vi bằng số 12/2021/VB-TPLPR ngày 07/6/2021, người yêu cầu: Nguyễn Hữu Hoàng Trâm, địa chỉ: An hải, nuyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 13/2021/VB-TPLPR ngày 18/6/2021, người yêu cầu: Phạm Thị Kim Ngân, địa chỉ: xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 14/2021/VB-TPLPR ngày 22/6/2021, Người Yêu cầu: Phạm Thị Minh Chi, địa chỉ: p. Tấn Tài, TP. PR-TC,  Ninh Thuận. ghi nhận buổi làm việc với Phạm Thị Nhi, Sở Tư pháp đã đăng ký VB
-Vi bằng số 15/2021/VB-TPLPR ngày 22/6/2021, Người Yêu cầu: Phạm Thị Minh Chi, địa chỉ: p.  Tấn Tài,  TP.PR-TC, Ninh Thuận, ghi nhận giao nhận tiền của Võ Duy Vũ. Sở Tư pháp đã đăng ký VB
-Vi bằng số 17/2021/VB-TPLPR ngày 29/6/2021 , Người yêu cầu: Trần Thị Liểu, đường Bác Ái, Đô Vinh, TP.PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 16/2021/VB-TPLPR ngày 28/6/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Thị Minh Trang, địa chỉ: Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
-Vi bằng số 19/2021/VB-TPLPR ngày 09/7/2021, Người yêu cầu: Bệnh việc Sài Gòn-Phan Rang, địa chỉ 05 Lê Hồng Phong, Tp.PR-TC, Ninh Thuận Nội dung giao thông báo  cho bà Nguyễn Thị Xuân. Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 18/2021/VB-TPLPR ngày 09/7/2021, Người yêu cầu: Bệnh viện Sài Gòn _phan Rang, địa chỉ số 05 Lê Hồng Phong, Tp. PR-TC, Ninh Thuận,  nội dung: giao thông báo cho  bà Nguyễn Thị Hải Yến. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng ( xem tại đây)
-Vi bằng số 20/2021/VB-TPLPR ngày 08/10/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; nội dung:  thực hiện thỏa thuận giao tiền sau ly hôn. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi  vào sổ đăng ký lập vi bằng. (xem tại đây)
-Vi bằng số 21/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Đinh Thị Loan,  địa chỉ: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem  tại đây)
-Vi bằng số 22/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Đinh Thị Loan, địa chỉ: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem tại đây )
-Vi bằng số 23/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Võ Chí Nhân, địa chỉ: phường Mỹ Đông, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận.  Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
-Vi bằng số 24/2021/VB-TPLPR ngày 31/4/2021, người yêu cầu: Dương Quang Quý, địa chỉ:  p. Đài Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. ( Xem tại đây )
 
-Vi bằng số 27/2021/VB-TPLPR ngày 16/11/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: số 05 Lê Hồng Phong,  p. Mỹ Hương,  Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem tại đây)
- Vi bằng số 28/2021/VB-TPLPR ngày 16/11/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem  tại đây)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN RANG THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN CỘNG TÁC VIÊN   Kính gửi Quý Anh Chị đã tham gia Sự kiện Cộng Tác viên Văn phòng Thừa Phát Lại Phan rang và Quý Khách hàng có quan tâm đến Sự kiện!  Đầu tiên, cho phép Văn phòng được cảm ơn sự ủng hộ của Quý Anh Chị đã nhận lời làm Cộng Tác Viên của Văn phòng! Mình xin gửi đến Quý Anh Chị một số thông tin cập nhật như sau:  I. VỀ THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN: Theo Chương trình thì, Sự kiện sẽ diễn ra từ.... . Một số bạn có liên hệ hỏi việc tham gia sự kiện như thế nào, mình xin trao đổi thêm với các thành viên của Group như sau: Sự kiện nói trên là nhằm mời gọi các anh chị em đồng nghiệp đang công tác trên nhiều lĩnh vực cùng phối hợp với Văn phòng để giới thiệu Khách hàng hoặc trực tiếp cùng lập vi bằng, tổ chức thi hành án, xác minh tài sản. Vì vậy, Sự kiện này không có thời gian cố định, cũng như không có thời gian kết thúc, chỉ cần các thành viên xác nhận tham gia, đăng ký vào Group (Form XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN-phía dưới) là

TÌM HIỂU THỪA PHÁT LẠI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠI NĐ 08/2020/NĐ-CP

Đề cương giới thiệu Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định có VI chương, 75 điều có hiệu lực từ ngày 24/02/2020. Theo đó: Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan (Khoản 1, Điều 2)             -  Công việc Thừa phát lại được làm (Điều 3) + Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. + Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này. + Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. + Tổ chức thi hành các bản án, quyết định c