Chuyển đến nội dung chính

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG  năm 2019

Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.


Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2019.
- Vi bằng số 01/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu Triệu Hớn Lợi. Sở Tư pháp đã đăng ký VB
- Vi bằng số 02/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu: Lê Hoàng Khanh. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng .
- Vi bằng số 03/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 04/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng..
- Vi bằng số 05/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu:  Võ thị Ngọc Linh, Sở Tư pháp
- Vi bằng số 07/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Đặng Võ Anh Thi, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 09/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Trần Văn Hải    , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 10/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Võ Thị Quê     , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng  số 01/01/2020/VB-TPL . Người yêu cầu: NH TPBank TP. HCM, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 02/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: Ngô Văn Hải và O Ngọ, bà Mỹ , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 03/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu:Ngô Văn Hải,làm việc O Trung Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 04/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký.
-Vi bằng số 05/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 06/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: VietinBank Ninh Thuận , Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 07/01/2020/VB-TPL. Người yêu cầu: Kiều Văn Trung- Long Bính 1, An Hải, Sở Tư pháp vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 08/01/2020/VB-TPL, người yêu cầu:Nguyễn Quốc Hoàng-KP4 Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 09/01/2020/VB-TPL, Người yêu cầu: Phạm Ngọc Long, Đài Sơn, TP.PR-TC, STP đã vào sổ đăng ký
- Vi bằng số 10/2020/VB-TPL, Người yêu cầu: Võ Thanh Tùng, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, STP đã vào sổ đăng ký
-Vi bằng số 11/2020/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Ông Lê Thân Quốc Hưng và Bà Phạm Thị Linh Giang , Sở Tư Pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.) 
-Vi bằng số 12/2020/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Bà Trần Thị Xạc và ông Ngô Văn Hoài Tâm, Sở Tư  pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.) 
-Vi bằng số 13/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: Ông Nguyễn Kiển Tường, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.)
-Vi bằng số 14/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: Ông Nguyễn Kiển Tường, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng (bấm vào " sổ đăng ký vi bằng" để xem.)
-Vi bằng số 15/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: Hoàng Trung Dũng, 17, Ma Trang Sơn, phường 5, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 16/2020/VB-TPLPR, người yêu cầu: bà Nguyễn Thị Thu Vân-Ninh Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng 

                                                NĂM 2021

-Vi bằng số 01/2021/VB-TPLPR, người yêu cầu: bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên- Quán thẻ 1, Thuận Nam, Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 02/2021/VB-TPLPR ngày 22/02/2021, người yêu cầu: Phan Duy Thắm, Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 03/2021/VB-TPLPR ngày 23/02/2021, người yêu cầu: Lê Anh Trình, địa chỉ: xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 04/2021/VB-TPLPR ngày 03/3/2021, người yêu cầu: Ông Phan văn Tiến và bà Lê thị Diễm Phương- Đà Lạt, Lâm Đồng, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 05/2021/VB-TPLPR ngày 09/3/2021, người Yêu cầu: Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Lê Thị Tý, địa chỉ: TP.  Đà Lạt, Lâm Đồng. Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 06/2021/VB-TPLPR ngày 12/3/2021, người yêu cầu: Nhâm Hồng Hạnh, địa chỉ: Hóc Môn, TP. HCM, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 07/2021/VB-TPLPR ngày 24/4/2021, người yêu cầu: Văn phòng điều hành Nhà máy điện quang mặt trời BIM2 tại Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 08/2021/VB-TPLPR ngày 24/4/2021, người yêu cầu: Quảng Long Thành, địa chỉ: Gia Canh,huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 09/2021/VB-TPLPR ngày 04/5/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Anh Tuấn- TP. HCM, Sở Tư Pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng
-Vi bằng số 10/2021/VB-TPLPR ngày 06/5/2021, người yêu cầu: Vũ Trọng Năm- P. 6, TP. Đà Lạt, Sở Tư Pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 11/2021/VB-TPLPR ngày 18/5/2021, người yêu cầu: Trần Trung Tuyến-P. Văn Hải, TP. Phan rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng.
- Vi bằng số 12/2021/VB-TPLPR ngày 07/6/2021, người yêu cầu: Nguyễn Hữu Hoàng Trâm, địa chỉ: An hải, nuyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng
- Vi bằng số 13/2021/VB-TPLPR ngày 18/6/2021, người yêu cầu: Phạm Thị Kim Ngân, địa chỉ: xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 14/2021/VB-TPLPR ngày 22/6/2021, Người Yêu cầu: Phạm Thị Minh Chi, địa chỉ: p. Tấn Tài, TP. PR-TC,  Ninh Thuận. ghi nhận buổi làm việc với Phạm Thị Nhi, Sở Tư pháp đã đăng ký VB
-Vi bằng số 15/2021/VB-TPLPR ngày 22/6/2021, Người Yêu cầu: Phạm Thị Minh Chi, địa chỉ: p.  Tấn Tài,  TP.PR-TC, Ninh Thuận, ghi nhận giao nhận tiền của Võ Duy Vũ. Sở Tư pháp đã đăng ký VB
-Vi bằng số 17/2021/VB-TPLPR ngày 29/6/2021 , Người yêu cầu: Trần Thị Liểu, đường Bác Ái, Đô Vinh, TP.PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng.
-Vi bằng số 16/2021/VB-TPLPR ngày 28/6/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Thị Minh Trang, địa chỉ: Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
-Vi bằng số 19/2021/VB-TPLPR ngày 09/7/2021, Người yêu cầu: Bệnh việc Sài Gòn-Phan Rang, địa chỉ 05 Lê Hồng Phong, Tp.PR-TC, Ninh Thuận Nội dung giao thông báo  cho bà Nguyễn Thị Xuân. Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 18/2021/VB-TPLPR ngày 09/7/2021, Người yêu cầu: Bệnh viện Sài Gòn _phan Rang, địa chỉ số 05 Lê Hồng Phong, Tp. PR-TC, Ninh Thuận,  nội dung: giao thông báo cho  bà Nguyễn Thị Hải Yến. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng ( xem tại đây)
-Vi bằng số 20/2021/VB-TPLPR ngày 08/10/2021, Người yêu cầu: Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; nội dung:  thực hiện thỏa thuận giao tiền sau ly hôn. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi  vào sổ đăng ký lập vi bằng. (xem tại đây)
-Vi bằng số 21/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Đinh Thị Loan,  địa chỉ: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem  tại đây)
-Vi bằng số 22/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Đinh Thị Loan, địa chỉ: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem tại đây )
-Vi bằng số 23/2021/VB-TPLPR ngày 19/10/2021, người yêu cầu: Võ Chí Nhân, địa chỉ: phường Mỹ Đông, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận.  Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
-Vi bằng số 24/2021/VB-TPLPR ngày 31/4/2021, người yêu cầu: Dương Quang Quý, địa chỉ:  p. Đài Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng. ( Xem tại đây )
-Vi bằng số 25/2021/VB-TPLPR ngày 04/11/2021, người yêu cầu: Trần Thị Huyền Linh, địa chỉ: xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng ( Xem tại đây)
-Vi bằng số 26/2021/VB-TPLPR ngày 09/11/2021, người yêu cầu: Ông Hoàng Minh An, địa chỉ: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng ( Xem tại đây)
 
-Vi bằng số 27/2021/VB-TPLPR ngày 16/11/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: số 05 Lê Hồng Phong,  p. Mỹ Hương,  Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem tại đây)
- Vi bằng số 28/2021/VB-TPLPR ngày 16/11/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. ( xem  tại đây)
-Vi bằng số 29/2021/VB-TPLPR ngày 15/12/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
-Vi bằng số 30/2021/VB-TPLPR ngày 15/12/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
- Vi bằng số 31/2021/VB-TPLPR ngày 18/12/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ:  Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
- Vi  bằng số 32/2021/VB-TPLPR ngày  18/12/2021, người yêu cầu: Công ty cổ phần Bệnh viện SG-PR, địa chỉ:  Số 05 Lê Hồng Phong,  p.  Mỹ Hương, Tp. PR-TC,  tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư Pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (Xem tại đây)
- Vi bằng số 33/2021/VB-TPLPR ngày 23/12/2021, người yêu cầu: Ông Lê Tuấn Bảo, địa chỉ: thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Sỏ Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (Xem tại đây).
- Vi bằng số 34/2021/VB-TPLPR ngày 23/12/2021, người yêu cầu: Bà Đào Thị Quyên, địa chỉ: thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (Xem tại đây)
- Vi bằng số 35/2021/VB-TPLPR ngày 30/12/2021, người yêu cầu: Ông Lê Tuấn Hùng, địa chỉ: B4TT3 ĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (Xem tại đây)
- Vi bằng số 36/2021/VB-TPLPR ngày 30/12/2021, người yêu cầu: Ông Lê Tuấn Hùng, địa chỉ: B4TT3 ĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (Xem tại đây).

NĂM 2022
 
- Vi bằng số 01/2022/VB-TPLPR ngày 06/01/2022, người yêu cầu: ông Nguyễn Đặng Nam và bà Trần Thị Thanh Thủy- Địa  chỉ: p. Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 02/2022/VB-TPLPR, ngày 10/01/2022, người yêu cầu: Nguyễn Hữu Anh và bà Phạm Mỹ Nhân,, Địa chỉ: p. Mỹ Đông,  Tp. PR-TC, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 03/2022/VB-TPLPR ngày 11/01/2022, người yêu cầu: Phan Ngọc Hải-Địa chỉ: p 4, quận 10, Tp. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào  sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 04/2022/VB-TPLPR, ngày 13/01/2022, người yêu cầu: Ông Phan Bá Ngọc-Địa chỉ: 189 Điện Biên, Tp. Hưng yên, tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Cửu Rin,  Địa chỉ: thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại dây)
- Vi bằng số 05/2022/VB-TPLPR ngày 17/01/2022, người yêu cầu: Trịnh Hữu Thủy, địa chỉ: Kim Mã, Ba đình, Hà Nội. Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 06/2022/VB-TPLPR ngày 19/01/2022, người yêu cầu Lương Thị Kim Mai, địa chỉ:Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
- Vi bằng số 07/2022/ VB-TPLPR ngày 20/01/2022, người yêu cầu: Trần Văn Tư và bà Trần Thị Thức, địa chỉ: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Sở Tư pháp đã ghi  vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 08/2022/VB-TPLPR ngày 20/02/2022, người yêu cầu: Võ Thị Quê-Địa chỉ: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại dây)
- Vi bằng số 09/2022/VB-TPLPR ngày 25/02/2022, người yêu cầu: ông Trần Thế Tiến-Địa chỉ: p. 13, quận Tân Bình,  Tp. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)

- Vi bằng số 10/2022/VB-TPLPR ngày 07/3/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thị Nhàn, địa chỉ: xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây )
- Vi bằng số 11/2022/VB-TPLPR ngày 09/3/2022, người yêu cầu: Nguyễn Văn Lâm, địa chỉ: Kp 5, Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp. Hồ Chí Minh. Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 12/2022/VB-TPLPR ngày 12/3/2022, người yêu cầu: Bà Tôn Thị Tuyết Đông-địa chì: phường Thanh Sơn, Tp.  PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 13/2022/VB-TPLPR ngày 19/3/2022, người yêu cầu: ông Nguyễn Thanh Hiệp và bà Nguyễn Thị Hồng An- địa chỉ: p. Đô Vinh, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 14/2022/VB-TPLPR ngày 21/3/2022, người yêu cầu: Lê Thành Dũng,  địa chỉ: xã Hộ Hải, Ninh Hải,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 15/2022/VB-TPLPR ngày 25/3/2022, người yêu cầu: ông Nguyễn Nhật Hoàng-địa chỉ: p. Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
- Vi bằng số 16/2022/VB-TPLPR ngày 29/3/2022, người yêu cầu: Ngô Thị Hồng Hoa-địa chỉ: p. Kinh Dinh, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 17/2022/VB-TPLPR ngày 30/3/2022, người yêu cầu: Vũ Văn Tuyến- Địa chỉ: p.4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 18/2022/VB-TPLPR ngày 31/3/20222, người yêu cầu: Ông Trần Trung Hiếu, p. Kinh Dinh, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây
- Vi bằng số 19/2022/VB-TPLPR ngày 04/4/2022, người yêu cầu: ông Đặng Văn Minh, đc: xã Long Thới, Nhà Bè, Tp.  HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 20/2022/VB-TPLPR ngày 11/4/2022, người yêu cầu: Hồ Thị Kim  Hằng-Địa chỉ: p.11, quận Gò Vấp, Tp. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)

- Vi bằng số 21/2022/VB-TPLPR ngày 14/4/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thành Kiện-xã Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 22/2022/VB-TPLPR ngày 19/4/2022, Người yêu cầu: Nguyễn Lương Sơn-p. Thanh Sơn,  Tp. PR0TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 23/2022/VB-TPLPR ngày 20/4/2022, người yêu cầu: Cty TNHH TM & Dv Ga Phước Lộc. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 24/2022/VB-TPLPR ngày 25/4/2022, người yêu cầu: Võ Thị Diện-p.7, Gò vấp, Tp. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 25/2022/VB-TPLPR ngày 28/4/2022, người yêu cầu: Hứa Quốc Tuấn-địa chỉ: p.  Bảo An, Tp.  PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
- Vi bằng số 26/2022/VB-TPLPR ngày 05/5/2022 , người yêu cầu: ông Hồ Sĩ Hải và bà Nghiêm Đỗ Thái Hằng-Địa chỉ: p. Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
-Vi bằng số 27/2022/VB-TPLPR ngày 09/5/2022, ngườ yêu cầu: Nguyễn Thị Tuyết Trang-Địa chỉ: Láng Hạ, Đống Đa,  Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 28/2022/VB-TPLPR ngày 12/5/2022, người yêu cầu: Trần Hoàng Lân- Nguyễn Tuân,  Thanh Xuân, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 29/2022/VB-TPLPR ngày 17/5/2022, người yêu cầu: Âu Thương Thương-p. Đô Vinh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 30/2022/VB-TPLPR ngày 18/5/2022, người yêu cầu: Đổ Thành Lâm-thị trấn  Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
-Vi bằng số 31/2022/VB-TPLPR ngày 25/5/2022, người yêu cầu: Đỗ Đức Cường-p. Phước Mỹ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 32/2022/VB-TPLPR ngày 30/5/2022, người yêu cầu: Phan Thị Tú Trinh-xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-Vi bằng số 33/2022/VB-TPLPR ngày 31/5/2022, người yêu cầu: Công ty cổ phần đầu tư du lịch Miền Cát Trắng- p. Thanh Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 34/2022/VB-TPLPR ngày 02/6/2022, người yêu cầu: Trương Bình Phương-Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 35/2022/VB-TPLPR ngày 03/6/2022, người yêu cầu: Ngô Văn Đồng- Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 36/2022/VB-TPLPR ngày 03/6/2022, người yêu cầu: Ngô Văn Đồng- Mai Động, Hoàng Mai, hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 37/2022/VB-TPLPR ngày 10/6/2022, người yêu cầu: Lâm Kim Mai-p. Thanh Sơn, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 38/2022/VB-TPLPR ngày 10/6/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thị Hà Như-p. Văn Hải, Tp.  PR-TC, Ninh Thuận. (xem tại đây)
- Vi bằng số 39/2022/VB-TPLPR  ngày 22/6/2022, người yêu cầu:  Trần Thị Thạnh-P. Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
-Vi bằng số 40/2022/VB-TPLPR ngày 04/7/2022, người yêu cầu: Ngân hàng Đông Á-ninh Thuận, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 41/2022/VB-TPLPR ngày 11/7/2022, người yêu cầu: Phùng Thị Minh Châu-địa chỉ: phường Đạo Long, Tp.  Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây )
- Vi bằng so 42/2022/VB-TPLPR ngày 15/7/2022, người yêu cầu: Hồ Xuân Cần + Nguyễn Trần Thy Thiện-địa chỉ: p. Phủ Hà,  tp.  PR-TC, Ninh Thuận, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng ( xem tại đây )
- Vi bằng số 43/2022/VB-TPLPR ngày 19/7/2022, người yêu cầu: Ông Ngô Văn Đồng-địa chỉ Mai Động,  Hoàng Mai,  Hà Nội; Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi băng (xem tại đây )
- Vi bằng số 44/2022/VB-TPLPR ngày 25/7/2022, người yêu cầu: Đổ Văn Thiện, địa chỉ: p. Đô Vinh, Tp.  PR-TC, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi  bằng (xem  tại đây)
- Vi bằng số 45/2022/VB-TPLPR ngày 28/7/2022,  người yêu cầu: Nguyễn Trần Việt Hùng và Huỳnh Xuân Thịnh_Cà Ná, Phước Diêm,  Thuận Nam, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đi ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem  tại đây)
- Vi bằng số 46/2022/VB-TPLPR ngày 04/8/2022,  người yêu cầu:  Nguyễn Thị Hoàng Yến_ xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 47/2022/VB-TPLPR ngày 09/8/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thành Long_địa chỉ: Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.(xem tại đây)
- Vi bằng số 48/2022/VB-TPLPR ngày 11/8/2022, người yêu cầu: Hà Quang Đồng_địa chỉ: KP4, p. Đài Sơn, Tp.  PR-TC,  Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
- Vi bằng số 49/2022/VB-TPLPR ngày 12/8/2022, người yêu cầu: Hà Quang Đồng_địa chỉ: KP4, p.Đài Sơn,  Tp.  PR-TC,  Ninh Thuận, STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
- Vi bằng số 50/2022/VB-TPLPR ngày 13/8/2022, ngườ yêu cầu: Bà Trương Thị Thêm_địa chỉ: Kp2,  p. Văn Hải,  Tp. PR-TC, Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.(xem tại đây)
- Vi bằng số 51/2022/VB-TPLPR ngày 16/8/2022, người yêu cầu: Cty TNHH Công nghệ Phước Lập_ địa chỉ: Sơn Hải, Phước Lập, Phước Nam, Thuận Nam,  Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
- Vi bằng số 52/2022/VB-TPLPR ngày 26/8/2022, người yêu cầu: Ông Trương Thành Linh_ địa chỉ: p. Mỹ Bình, Tp.  PR-TC,  Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
- Vi bằng số 53/2022/VB-TPLPR ngày 26/8/2022, người yêu cầu: Ông Lê Thanh Lộc_địa chỉ: Vạn Phước, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.(Lê Thanh Lộc)
- Vi bằng số 54/2022/VB-TPLPR ngày 30/8/2022, người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga_ địa chỉ: KP2,  p. Kinh Dinh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng. (xem tại đây)
- Vi bằng số 55/2022/VB-TPLPR ngày 30/8/2022, người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga_ địa chỉ: KP2,  p. Kinh Dinh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận. STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.(xem tại đây)
- Vi bằng số 56/2022/VB-TPLPR ngày 07/9/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thị Hòe_địa chỉ: Lâm Phú,  Lâm Sơn,  Ninh Sơn,  Ninh Thuận; STP đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.(xem tại đây)
- Vi bằng số 57/2022/VB-TPLPR ngày 09/9/2022, người yêu cầu: Trần Danh Nhân-địa chỉ: Phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC,  Ninh Thuận. Sở Tư  pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
- Vi bằng số 58/2022/VB-TPLPR ngày 09/9/2022,  người yêu cầu: Nguyễn Nguyệt Thu, địa chỉ: số 9 Ngách 23, Ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, quận  Đống Đa, Hà Nội. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
                                        SỐ LIỆU THEO TT 05/BTP (Về Báo cáo 6 tháng 2023) 
                                                NĂM 2023
      
- 1) Vi bằng số 59/2022/VB-TPLPR ngày 02/10/2022, người yêu cầu: Ông Lê Thanh Huy, địa chỉ: Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng, (xem tại đây)
- 2) Vi bằng so 60/2022/VB-TPLPR ngày 03/10/2022, người yêu cầu: Hoàng Viên Trúc Nguyên  và ông Phan Quốc Doanh, địa chỉ: p. 10, Đà Lạt, Lâm Đồng; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng, (xem tại đây)
-3) Vi bằng số 61/2022/VB-TPLPR ngày 06/10/2022, người yêu cầu: Lê Thị Thanh Huyền, đc: Bến Tre; Trần Xuân Chuyên, địa chỉ: Bình Dương; Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-4) Vi bằng số 62/2022/VB-TPLPR ngày 11/10/2022, người yêu cầu: Phan Dương Tuấn, đc: Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. HCM; Sở Rư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-5) Vi bằng số 63/2022/VB-TPLPR ngày 19/10/2022, người yêu cầu: Đinh Nhật Tân, đc: p. Bảo An, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-6) Vi bằng số 64/2022/VB-TPLPR ngày 20/10/2022, người yêu cầu: Bùi Bá Thanh Phương, đc: Củ Chi, Tp. HCM; Sở Tư pháp đã đăng ký vào sổ vi bằng (xem tại đây)
-7) Vi bằng số 65/2022/VB-TPLPR ngày 27/10/2022, người yêu cầu: Nguyễn Lương Sơn, đc: p. Thanh Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-8) Vi bằng số 66/2022/VB-TPLPR ngày 31/10/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thành Vạn, đc: p. Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã đăng ký vào sổ vi bằng (xem tại đây)
-9) Vi bằng số 67/2022/VB-TPLPR ngày 01/11/2022, người yêu cầu lập vi bằng: Đinh Thành Vũ, đc: p. Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-10) Vi bằng số 68/2022/VB-TPLPR ngày 15/11/2022, người yêu cầu: Bùi Thị Như Quỳnh, đc: p. Đạo Long, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-11) Vi bằng số 69/2022/VB-TPLPR ngày 01/12/2022, người yêu cầu: Đinh Thị Kim Đông Xuân và Lê Hoàng Thanh, đc: xã An hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-12) Vi bằng số 70/2022/VB-TPLPR ngày 02/12/2022, người yêu cầu: Lê Minh Lâm, đc: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-13) Vi bằng số 71/2022/VB-TPLPR ngày 11/12/2022, người yêu cầu: Đổ Đức Cường, đc: p. Phước Mỹ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-14) Vi bằng số 72/2022/VB-TPLPR ngày 19/12/2022, người yêu cầu: Võ Thị Hoài Thư, đc: p. Đài Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)
-15) Vi bằng số 73/2022/VB-TPLPR ngày 28/12/2022, người yêu cầu: Nguyễn Thị Kim Mỹ, đc: thôn Đá Bắn, Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)

                                    NĂM 2023

-16) Vi bằng số 01/2023/VB-TPLPR ngày 01/01/2023, người yêu cầu: Trương Đình Phương, đc: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
17) Vi bằng số 02/2023/VB-TPLPR ngày 01/01/2023, người yêu cầu: Trương Đình Phương, đc: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
18) Vi bằng số 03/2023/VB-TPLPR ngày 01/01/2023, người yêu cầu: Trương Đình Phương, đc:: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
19) Vi bằng số 04/2023/VB-TPLPR ngày 03/01/2023, người yêu cầu: Trần Minh Trí và bà Lưu Mỹ Linh, đc: kp3, Linh Xuân, tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
20) Vi bằng số 05/2023/VB-TPLPR ngày 05/01/2023, người yêu cầu: Nguyễn Hoàng Trung, đc: Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
21) Vi bằng số 06/2023/VB-TPLPR ngày 08/01/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thanh Quân, đc: xã Hộ Hải, huyện Ninh hài, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
22) Vi bằng số 07/2023/VB-TPLPR ngày 07/01/2023, người yêu cầu: Trần Minh Đạo, đc: p. Mỹ Đông, Tp. PR0TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
23) Vi bằng số 08/2023/VB-TPLPR ngày 01/02/2023, người yêu cầu: Trương Minh Học, đc: xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
24) Vi bằng số 09/2023/VB-TPLPR ngày 09/02/2023, người yêu cầu: Trần văn Gác, Trần Thị Hai, đc: Mỹ Đông, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
25) Vi bằng số 10/2023/VB-TPLPR ngày 14/02/2023, người yêu cầu: Đỗ Thị Minh Tâm, đc: xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
26) Vi bằng số 11/2023/VB-TPLPR ngày 15/2/2023, người yêu cầu: Lâm Vĩnh Khang, đc: p. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
27) Vi bằng số 12/2023/VB-TPLPR ngày 15/02/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Ngọc Nga, đc: Kinh Dinh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
28) Vi bằng số 13/2023/VB-TPLPR ngày 28/02/2023, người yêu cầu: Nguyễn Văn Bét, đc: Văn Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
29) Vi bằng số 14/2023/VB-TPLPR ngày 22/02/2023, người yêu cầu: Đỗ Thu My, đc: p. Phủ Hà, Tp PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
30) Vi bằng số 15/2023/VB-TPLPR ngày 25/02/2023, người yêu cầu: Trần Văn Thịnh, đc: p. Đông Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
31) Vi bằng số 16/2023/VB-TPLPR ngày 27/02/2023, người yêu cầu: ông Hoàng Long, đc: xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quãng Trị; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
32) Vi bằng số 17/2023/VB-TPLPR ngày 28/02/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Kim, đc: thôn Cà Đú, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh hải, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
33) Vi bằng số 18/2023/VB-TPLPR ngày 02/03/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Nhớ, đc: p. Phước Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
34) Vi bằng số 19/2023/VB-TPLPR ngày 02/03/2023, người yêu cầu: VAN HUNG, đc: 6902 Leaders Crossing Dr Houston, TX 77072, Hoa Kỳ; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
35) Vi bằng số 20/2023/VB-TPLPR ngày 03/03/2023, người yêu cầu: Nguyễn Văn Đức, địa chỉ: Công ty luật TNHH Gia Võ; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
36) Vi bằng số 21/2023/VB-TPLPR ngày 23/3/2023, người yêu cầu: Nguyễn Văn Mạnh, địa chỉ: Kp 4, p. Đô Vinh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
37) Vi bằng số 22/2023/VB-TPLPR ngày 27/3/2023, người yêu cầu: Lê Văn Thanh, địa chỉ: phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
38) Vi bằng số 23/2023/VB-TPLPR ngày 27/3/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Hồng Nga, địa chỉ: p.Đạo Long, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
39) Vi bằng so 24/2023/VB-TPLPR ngày 28/3/2023, người yêu cầu: Vũ Văn Toản, địa chỉ: P. văn Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây) ✔
40) Vi bằng số 25/2023/VB-TPLPR, ngày 30/3/2023,  người yêu cầu: ông: Trịnh Văn Hiếu-Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; địa chỉ: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
41) Vi bằng số 26/2023/VB-TPLPR ngày 04/4/2023, người yêu cầu: Trần Chiêm Thuận, địa chỉ: kp7, p. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
42) Vi bằng số 27/2023/VB-TPLPR ngày 06/4/2023, người yêu cầu: Đặng thị Ngọc Hạnh, địa chỉ: kp2, p. Đài Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
43) Vi bằng số 28/2023/VB-TPLPR ngày 06/4/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ: kp5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
44) Vi bằng số 29/2023/VB-TPLPR ngày 11/4/2023, người yêu cầu: Dương Thị Bích Hạnh, địa chỉ: kp5, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
45) Vi bằng số 30/2023/VB-TPLPR ngày 14/4/2023, người yêu cầu: Trương Thành Dũng, địa chỉ: kp Khánh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
46) Vi bằng số 31/2023/VB-TPLPR ngày 16/4/2023, người yêu cầu: Trần Chiêm Thuận, địa chỉ: địa chỉ: kp7, p. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
47) Vi bằng số 32/2023/VB-TPLPR ngày 19/4/2023, người yêu cầu: Trần Chiêm Thuận, địa chỉ: địa chỉ: kp7, p. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
48) Vi bằng số 33/2023/VB-TPLPR ngày 19/4/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ: thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
49) Vi bằng số 34/2023/VB-TPLPR ngày 23/4/2023, người yêu cầu: Đào Xuân Khải, địa chỉ thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
50) Vi bằng số 35/2023/VB-TPLPR ngày 25/4/2023, người yêu cầu: Nguyễn Ngọc Huy, địa chỉ: kp4, p. Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
51) Vi bằng số 36/2023/VB-TPLPR ngày 26/4/2023, người yêu cầu: Nguyễn Ngọc Diễm Trang-Công ty TNHH TM-VT Giang Đình; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
52) Vi bằng số 37/2023/VB-TPLPR ngày 10/5/2023, người yêu cầu: Trịnh Tuấn Anh-Công ty TNHH TM DV TTM, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
53) Vi bằng số 38/2023/VB-TPLPR ngày 16/5/2023, người yêu cầu: Lê Văn Huy, địa chỉ: kp5, p. Bảo An, TP.PR-TC, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
54) Vi bằng số 39/2023/VB-TPLPR ngày 20/5/2023, người yêu cầu: Đinh Văn Năng, địa chỉ: thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
55) Vi bằng số 40/2023/VB-TPLPR ngày 22/5/2023, người yêu cầu: Vũ Thị Hoàng Hoa, địa chỉ: CH-1092 Belmont-Lausanne, Thụy Sĩ; Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
56) Vi bằng số 41/2023/VB-TPLPR ngày 25.5.2023, người yêu cầu: Trần Văn Nam-Luật sư : TP. HCM, Sở tư pháp đã đăng ký vi bằng (xem tại đây)✔
57) Vi bằng số 42/2023/VB-TPLPR ngày 26/5/2023, người yêu cầu: Nguyễn Công Phương (Công ty CP Muối Cà Ná)✔
58) vi bằng số 43/2023/VB-TPLPR ngày 26/5/2023, người yêu cầu: Tôn Thất Thụy Phước, Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Thị hồng Nga, kp5, p. Đạo Long, TP. PR-TC, Ninh Thuận,✔
59) vi bằng số 44/2023/VB-TPLPR ngày 30/5/2023, người yêu cầu: Phan Quốc Hưng, kp4, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
60) vi bằng số 45/2023/VB-TPLPR ngày 07/6/2023, người yêu cầu: Nguyễn Thế Tuân, thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận;✔
61) vi bằng số 46/2023/VB-TPLPR ngày 09/6/2023, người yêu cầu: Huỳnh Thị Xuân Phương , đc: thơm Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận✔
62) vi bằng số 47/VB-TPLPR ngày 12/6/2023, người yêu cầu: Hồ Văn Thu, đc: thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận✔
63) vi bằng số 48/VB-TPLPR ngày 12/6/2023, người yêu cầu: Trịnh Văn Hiếu-Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Tuy Phong, Bình Thuận✔
64) vi bằng số  49/2023/VB-TPLPR ngày 14/6/2023, người yêu cầu: Dương Thị Bích Hạnh, đc: kp4, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
65) vi bằng số 50/2023/VB-TPLPR ngày 29/6/2023, người yêu cầu: Lê Thị Thanh Bình, đc: A04.07 p. 8, Quận 8, TP. HCM✔
66) vi bằng số 51/2023/VB-TPLPR ngày 04/7/2023, người yêu cầu: Nguyễn Phú Tiến, đc: kp4, p. Đô Vinh, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
67) vi bằng số 52/2023/VB-TPLPR ngày 07/7/2023, người yêu cầu: Lưu Thị Hoàng Nga, đc: thôn Phước Hữu, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận✔
68) vi bằng số 53/2023/VB-TPLPR ngày 08/7/2023, người yêu cầu: Dương Thị Thương, đc: thôn Khánh Hội, xã Tri Hải. huyện Ninh Hải, Ninh Thuận✔
69) vi bằng số 54/2023/VB-TPLPR ngày 16/7/2023, người yêu cầu: Phan Phước trí, đc: KP3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận✔
70) vi bằng số 55/2023/VB-TPLPR ngày 18/7/2023, người yêu cầu: Lê Thị Thu Trúc, đc: thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận✔
71) vi bằng số 56/2023/VB-TPLPR ngày 26/7/2023, người yêu cầu: Trịnh Văn Hiếu-Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Tuy Phong, Bình Thuận✔
72) vi bằng số 57/2023/VB-TPLPR ngày 8/7/2023, người yêu cầu: Sử Thị Ngọc Thư, đc: KP3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận✔
73) vi bằng số 58/2023/VB-TPLPR ngày 01/8/2023,người yêu cầu: Lê Tuấn Nghĩa-công ty cp khoa học Việt Nam-Bà Rịa Vũng Tàu✔
74) vi bằng số 59/2023/VB-TPLPR ngày 01/8/2023, người yêu cầu: Lê Tuấn Nghĩa-công ty cp khoa học Việt Nam-Bà Rịa Vũng Tàu✔
75) vi bằng số 60/2023/VB-TPLPR ngày 02/8/2023, người yêu cầu: Huỳnh Đức Lộc, đc: 290 Chu Văn An, p. 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng✔
76)  vi bằng số 61/2023/VB-TPLPR ngày 10/8/2023, người yêu cầu: Tô Thị Kiều, đc: thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận✔
77) vi bằng số 62/2023/VB-TPLPR ngày 17/8/2023, người yêu cầu: Dương Thị Bích Hạnh, đc: KP5, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
78) vi bằng số 63/2023/VB-TPLPR ngày 18.8.2023, người yêu cầu: Nguyễn Chí Pháp, đc: KP4, p. Bảo An, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
79) vi bằng số 64/2023/VB-TPLPR ngày 21/8/2023, người yêu cầu: Lê Thị Nhành, đc: Ấp Mỹ Qưới, B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang👌
80) vi bằng số 65/2023/VB-TPLPR ngày 25/8/2023, người yêu cầu: Hoàng Tuấn Anh, đc: 268/3 Phan Đình Phùng, p. 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng✔

81) vi bằng số 66/2023/VB-TPLPR ngày  25/8/2023, người yêu cầu:   Đinh Thành Vũ, đc: KP2, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
82) vi bằng số 67/2023/vB-TPLPR ngày 05/9/2023, người yêu cầu: Đỗ Tiến Tuấn-Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Tuy Phong, Bình Thuận✔
83) vi bằng số 68/2023/VB-TPLPR ngày 11/9/2023, Trịnh Văn Hiếu-Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; địa chỉ: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận✔
84) vi bằng số 69/2023/vB-TPLPR ngày 12/9/2023, người yêu cầu: Võ Thị Gái, đc: 521/4B Xô Viết Nghệ Tỉnh, p 26, Q Bình Thạnh, TP. HCM✔
85) vi bằng số 70/2023/VB-TPLPR ngày 13/9/2023 người yêu cầu: Dương Lê Ngọc Thảo, đc: KP5, p. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
86) vi bằng số 71/2023/VB-TPLPR ngày 16/9/2023, người yêu cầu: Trịnh Thị Chinh, đc: thôn Vạn Phước, xã Phước Thịnh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận✔
87) vi bằng số 72/2023/VB-TPLPR ngày 20/9/2023, người yêu cầu: Nguyễn văn Tý, đc: Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận✔
88) vi bằng số 73/2023/VB-TPLPR ngày 20/9/2023, người yêu cầu: trương Công Vinh. đc: xã Bình Xuân , huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang✔
89) vi bằng số 74/2023/VB-TPLPR ngày 21/9/2023, người yêu cầu: Trần Văn Quân, đc: khu đô thị mới Văn Quán, p. Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội✔
90) vi bằng số 75/2023/VB-TPLPR ngày 22/9/2023, người yêu cầu: Nguyễn văn Minh, đc: KP6, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
91) vi bằng số 76/2023/VB-TPLPR ngày 23/9/2023, người yêu cầu: Nguyễn Chấn Huy, đc: KP1, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
92) vi bằng số 77/2023/VB-TPLPR ngày 25/9/2023, người yêu cầu: Lưu Thị Thu Liễu, đc: KP3, p. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận✔
93) vi bằng số 78/2023/VB-TPLPR ngày 29/9/2023, người yêu cầu: Dương Thị Thương, đc: thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
94) vi bằng số 79/2023/VB-TPLPR ngay 05/10/2023, người yêu cầu: Châu Thị Cam Đường, đc: 482/21 Lê Quang Định, Q Bình Thạnh, TP. HCM, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
95) Vi bằng số 80/2023/VB-TPLPR ngày 05/10/2023, người yêu cầu: Võ Thị Thái Hiền, đc: Công ty TNHH KIDS ANGEL ACDEMY, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
96) Vi bằng số 81/VB-TPLPR ngày 16/10/2023, người yêu cầu: Lê Văn Trung, đc: khu phố 9, p. Đông Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận.
97) Vi bằng số 82/VB-TPLPR ngày 17/10/2023, người yêu cầu: Trần Thy Linh Vũ, đc: khu phố 1, p. Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
98) Vi bằng số 83/VB-TPLPR ngày 20/10/2023, người yêu cầu: Trần Thị Hà, đc: thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
98) Vi bằng số 84/VB-TPLPR ngày 25/10/2023, người yêu cầu: Đỗ Tiến Tuấn, đc: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
99) Vi bằng số 85/VB-TPLPR ngày 25/10/023, người yêu cầu: Dương Thị Lợi, đc: thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Sở tư pháp d9a4 ghi vào sổ đăng ký vi bằng.
100) Vi bằng số 86/VB-TPLPR ngày 26/10/2023, người yêu cầu: Trần Hải Đăng, đc: thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.
101) Vi bằng số 87/VB-TPLPR ngày 26/10/2023, người yêu cầu: Lê Thị Nhành, đc: ấp Mỹ Quói B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Sở tư pháp đã ghi vào sổ đăng ký vi bằng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TỐNG ĐẠT GIỮA TÒA ÁN CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN VỚI VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN RANG

 Văn phòng Thừa phát Lại Phan Rang đảm nhiệm việc Tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh Ninh Thuận đến các cá nhân, tổ chức liên quan để phục vụ việc xét xử các vụ án Dân sự, kinh tế, hành chính kịp thời, nhanh chóng. Lễ ký kết diễn ra  vào sáng ngày 20/4/2021  tại phòng họp TAND tỉnh Ninh Thuận.  DANH SÁCH NHÂN VIÊN THƯ KÝ NGHIỆP VỤ CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN RANG.  Thực hiện việc tống đạt các văn bản, hồ sơ,  tài liệu của Tòa án nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận :  1) Bà Nguyễn Thị Anh Liễu, sinh năm 1993, CMND số 264372797, ĐT: 0937601516 Văn bằng: Cử nhân Luật 2) Nguyễn Đức Trung, sinh ngày: 18/01/1999, CCCD số: 058099000477, ĐT: 0394395973 Văn bằng: Cử nhân Luật   3) Phạm Duy Ngọc, sinh ngày: 25/11/1991, CMND số: 264348814, ĐT: 0773903823 4) Kiều Thị Việt Trinh, sinh ngày 12/09/1993, CCCD số: 058193009185,  ĐT: 035.5764.728 Văn bằng: Cử nhân Luật,  5) Cao Thị Kim Thoa, sinh ngày: 09/09/1994, CC

PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT KHI MUA CĂN HỘ

Phần 1: Các vấn đề pháp lý quan trọng cần biết khi mua căn hộ Thứ Sáu, 26/10/2018 .   Ảnh minh họa (Nguồn Internet) Nhà chung cư là một xu thế tất yếu do quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. Do đó, nhằm tự bảo vệ quyền lợi của mình, người mua cần nắm rõ những vấn đề pháp lý quan trọng sau đây khi quyết định sở hữu căn hộ. Có 05 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi quyết định mua căn hộ hình thành trong tương lai (Tức là, căn hộ chưa được bàn giao): Thứ nhất , theo quy định tại Điều 147 của  Luật Nhà ở năm 2014 , chủ đầu tư dự án (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) có quyền thế chấp các căn hộ để thực hiện dự án. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp căn hộ đó trước khi ký kết hợp đồng mua bán với người mua căn hộ. Do đó, khi quan tâm đến dự án nào thì người mua cần tìm hiểu xem dự án đó có đang thế chấp hay không và nếu quyết định ký kết hợp đồng mua bán thì cần yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp giấy tờ đã giải chấp đối với căn hộ của mình. Người mua có thể dùng mã số d

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN RANG THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN CỘNG TÁC VIÊN   Kính gửi Quý Anh Chị đã tham gia Sự kiện Cộng Tác viên Văn phòng Thừa Phát Lại Phan rang và Quý Khách hàng có quan tâm đến Sự kiện!  Đầu tiên, cho phép Văn phòng được cảm ơn sự ủng hộ của Quý Anh Chị đã nhận lời làm Cộng Tác Viên của Văn phòng! Mình xin gửi đến Quý Anh Chị một số thông tin cập nhật như sau:  I. VỀ THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN: Theo Chương trình thì, Sự kiện sẽ diễn ra từ.... . Một số bạn có liên hệ hỏi việc tham gia sự kiện như thế nào, mình xin trao đổi thêm với các thành viên của Group như sau: Sự kiện nói trên là nhằm mời gọi các anh chị em đồng nghiệp đang công tác trên nhiều lĩnh vực cùng phối hợp với Văn phòng để giới thiệu Khách hàng hoặc trực tiếp cùng lập vi bằng, tổ chức thi hành án, xác minh tài sản. Vì vậy, Sự kiện này không có thời gian cố định, cũng như không có thời gian kết thúc, chỉ cần các thành viên xác nhận tham gia, đăng ký vào Group (Form XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN-phía dưới) là