Chuyển đến nội dung chính

Làm gì khi đơn vị thi công bỏ thi công giữa chừng?

Làm gì khi đơn vị thi công bỏ thi công giữa chừng?


-Bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đang có công trình thi công. Đơn vị thi công vì một số lý do như thiếu vốn, thiếu nhân công, bất đồng với chủ đầu tư... mà bỏ dỡ công trình giữa chừng, không tiếp tục thi công. Việc ngưng thi công giữa chừng của đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành công trình đúng hạn, từ đó quyền lợi của bạn, doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy, bằng cách nào để đưa 1 đơn vị thi công khác vào thi công đảm bảo tiến độ công trình mà không sợ đơn vị thi công cũ khiếu kiện, đòi bồi thường... hay nói cách khác là đảm bảo tối đa quyền lợi của chủ đầu tư.

Bạn, doanh nghiệp của bạn có thể nhờ Thừa phát lại lập vi bằng giao thông báo cho đơn vị thi công cũ, nêu rõ thời hạn để đơn vị thi công này quay trở lại tiếp tục thi công. Trường hợp đơn vị thi công cũ không quay trở lại thi công hoặc có trở lại thi công quá hạn thì bạn, doanh nghiệp của bạn không có quyền mời đơn vị thi công khác vào thi công, đảm bảo tiến độ công trình. Mọi thiệt hại phát sinh do đơn vị thi công chịu trách nhiệm. Sau đó, trước khi đơn vị thi công mới vào thi công, Thừa phát lại có thể hỗ trợ lập thêm 1 vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình cũ hay nói cách khác là hiện trạng phần xây dựng mà đơn vị thi công cũ đã thi công.
Hai vi bằng được lập sẽ giúp công trình của bạn, doanh nghiệp của bạn được hoàn thành đúng tiến độ và bảo vệ bạn, doanh nghiệp của bạn trước yêu cầu pháp lý từ đơn vị thi công cũ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN RANG THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN CỘNG TÁC VIÊN   Kính gửi Quý Anh Chị đã tham gia Sự kiện Cộng Tác viên Văn phòng Thừa Phát Lại Phan rang và Quý Khách hàng có quan tâm đến Sự kiện!  Đầu tiên, cho phép Văn phòng được cảm ơn sự ủng hộ của Quý Anh Chị đã nhận lời làm Cộng Tác Viên của Văn phòng! Mình xin gửi đến Quý Anh Chị một số thông tin cập nhật như sau:  I. VỀ THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN: Theo Chương trình thì, Sự kiện sẽ diễn ra từ.... . Một số bạn có liên hệ hỏi việc tham gia sự kiện như thế nào, mình xin trao đổi thêm với các thành viên của Group như sau: Sự kiện nói trên là nhằm mời gọi các anh chị em đồng nghiệp đang công tác trên nhiều lĩnh vực cùng phối hợp với Văn phòng để giới thiệu Khách hàng hoặc trực tiếp cùng lập vi bằng, tổ chức thi hành án, xác minh tài sản. Vì vậy, Sự kiện này không có thời gian cố định, cũng như không có thời gian kết thúc, chỉ cần các thành viên xác nhận tham gia, đăng ký vào Group (Form XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN-phía dưới) là

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG  năm 2019 Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp là thủ tục mà Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện sau khi lập vi bằng. Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh. Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2019. - Vi bằng số 01/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu Triệu Hớn Lợi. Sở Tư pháp đã đăng ký VB - Vi bằng số 02/2019/VB-TPLPR, người yêu cầu: Lê Hoàng Khanh. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng  . - Vi bằng số 03/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng - Vi bằng số 04/2019/VB-TPLPR, Người yêu cầu: Vương Tú Kim. Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng .. - Vi bằng số 05/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu:  Võ thị Ngọc Linh, Sở Tư pháp - Vi bằng số 07/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Đặng Võ Anh Thi, Sở Tư pháp đã đăng ký vi bằng - Vi bằng số 09/2019/VB-TPLPR Người yêu cầu: Trần Văn Hải    , Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký - Vi bằng số 10/2019/VB-TPLPR Người

TÌM HIỂU THỪA PHÁT LẠI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠI NĐ 08/2020/NĐ-CP

Đề cương giới thiệu Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định có VI chương, 75 điều có hiệu lực từ ngày 24/02/2020. Theo đó: Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan (Khoản 1, Điều 2)             -  Công việc Thừa phát lại được làm (Điều 3) + Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. + Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này. + Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. + Tổ chức thi hành các bản án, quyết định c